Fri frakt ved kjøp av sekk!

Fabrikkliv

I Beckmann jobber vi med fabrikkene vi bruker i et langsiktig perspektiv. Produsentene er begrenset i antall slik at vi kan følge opp på en god måte, og vi verdsetter lange relasjoner. Produksjonen foregår i Kina. Vi besøker fabrikkene mange ganger hvert år, og har også jevnlige møter i Norge.

Fair Wear

Vi synes mote skal være rettferdig for alle. Det er grunnen til at vi er offisielt medlem av Fair Wear. Vi er mer åpne rundt hvordan våre sekker produseres og forbedrer arbeidsforholdene for de som lager dem. Så hver gang du kjøper et av våre produkter vet du at hjelper tekstilindustrien til å bli mer rettferdig for alle. Beckmann Social Report 2022

fairwear.org

BSCI

Vi bruker kun BSCI-sertifiserte fabrikker for å sikre at forholdene på fabrikkene er i samsvar med menneskerettighetene. BSCI har hjulpet oss med å gjøre inspeksjoner i fabrikkene og vurdere disse fra A til F. Får fabrikken A eller B er den godkjent og vil bare motta inspeksjoner hvert 3. år. Får fabrikken C, D eller E vil vi inspisere årlig for å sikre at de forbedrer seg.

ISO-sertifisering

Fabrikker vi bruker er ISO-sertifisert for:

ISO 9001:2015 – Ledelsessystemer for kvalitet

Et ISO 9001-sertifikat viser at ledelsessystemet for kvalitet er sertifisert etter standarden for god kvalitetsledelse og er funnet å være i tråd med den.

ISO 14001:2015 – Den internasjonale standarden for miljøstyring

ISO 14001 viser beste praksis for proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på ytre miljø. Fordi sertifiseringen er utført av en uavhengig tredjepart, vet kundene at de kan stole på at du aktivt reduserer bedriftens, produktenes og tjenestenes miljøbelastninger til et minimum.

ISO 14001, den internasjonalt anerkjente standarden for miljøledelse, er generell. Den passer for organisasjoner i alle næringer. Den er utviklet av den Internasjonale Organisasjon for Standardisering (ISO) og er basert på to konsepter: kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk.

Updating…
  • Du har ingen produkter i handlekurven.