Kjøpsbetingelser

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi vil til enhver tid etterstrebe å ha så korrekt informasjon som mulig om produktene i nettbutikken. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du kan selv velge om du vil akseptere vårt tilbud eller kansellere din bestilling.

Betalingsmåte

I nettbutikken bruker vi Klarna Checkout som betalingssystem. Klarna Checkout gjør det enkelt, fleksibelt og trygt for deg å handle på nett. Du identifiserer deg enkelt gjennom å svare på et par spørsmål, og du kan enkelt velge den betalingsmetoden som passer deg best. Først bekrefter du ditt kjøp, deretter velger du hvordan du vil betale.

Personvern og identifisering 

For trygt å kunne identifisere deg og hindre uautorisert bruk eller misbruk, og for å oppfylle kravene i henhold til god kredittformidling, må Klarna verifisere din identitet. Klarna innhenter også informasjon om fødselsnummer, navn, adresse, valg av kredittavtaler, samt kredittinformasjon.

Klarna og våre samarbeidspartnere vil behandle dine personopplysninger for å kunne tilby deg en enklere betalingstjeneste via Klarna Checkout og for å forenkle betalingsprosessen neste gang du bruker Klarnas tjenester. Klarna bruker personopplysninger for det formål å sikre din identitet, administrere kundeforhold, hindre misbruk eller utnyttelse av betalingstjenester, utføre kundeanalyser, kredittvurdering, risikoanalyser, risikostyring, forretningsutvikling, kommersielle- og markedsføringsformål for egen del og for våre spesielt utvalgte partnere, og til å overholde gjeldende regulatoriske krav for øvrig.

Les mer om Klarnas vilkår og betingelser.

Betaling og gebyrer

Gjeldende betalingsalternativer som i dag kan tilbys av Klarna Checkout i vår nettbutikk er faktura, kontokreditt, kredittkort eller direkte betaling via bank. Faktura ligger som standard betalingsmåte der det er mulig. Ved betaling med faktura gjelder Klarnas til enhver tid gjeldende fakturavilkår: 14 dagers kreditt. Ved for sen betaling påfaller et purregebyr i henhold til inkassoforskriftens satser, samt den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente. Det koster ingenting å bruke Klarna Checkout.

Opplever du problemer i betalingsprosessen kan Klarna kontaktes på www.klarna.com/no/support eller på telefon 21 01 89 91.

Beckmann skal besvare spørsmål fra kunder via e-post innen 48 timer fra forespørselen er mottatt.* *Gjelder kun forespørsler vedrørende faktiske kjøp eller bestillinger på hverdager.

FacebookPinterestEmail