Den usynlige skolesekken

Den usynlige skolesekken

– for tung å bære alene

 

1 av 5 barn i Norge utsettes for vold, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt i løpet av oppveksten. (Kilde: Bufdir)
Mange av disse barna gjør alt de kan for å være usynlige, selv om de egentlig bare ønsker å bli sett. Kanskje du er den ene som ser at et barn trenger hjelp.

Ved å kjøpe en usynlig skolesekk gir du et lite bidrag til å hjelpe. Inntektene fra kampanjen går til UNICEFs arbeid for å beskytte barn mot alle former for vold og overgrep. UNICEF jobber med akutt hjelp, rehabilitering og jobber med å påvirke lovgivning, politiarbeid og utdanningstilbud 

 

Velg en sekk

Hvis du mistenker at et barn utsettes for vold eller overgrep

Ring til barneverntjenesten i kommunen og diskutere saken anonymt.

Tegn du kan se etter:

– Barn som sier det er noe de ikke tør, vil- eller kan snakke om.

– Stille, innesluttet, trist, avvisende, ekstremt kontaktsøkende, ukonsentrert og/eller utagerende.

– Sårhet og smerter i underlivet, mageregionen og/eller hodet.